• 1

  XIV Bałtycki Festiwal Nauki, 24 - 28 maja 2017 r. (na zdjęciu: XIII BFN, XVI Piknik Naukowy w Gdyni, 24 maja 2015 r., stoisko Wydziału Oceanografii i Geografii UG, fot. Tadeusz Zaleski)

 • 2

  XIV Bałtycki Festiwal Nauki, 24 - 28 maja 2017 r. (na zdjęciu: XIII BFN, XVI Piknik Naukowy w Gdyni, 24 maja 2015 r., stoisko Wydziału Biologii UG, fot. Tadeusz Zaleski)

 • 3

  XIV Bałtycki Festiwal Nauki, 24 - 28 maja 2017 r. (na zdjęciu: XIII BFN, XVI Piknik Naukowy w Gdyni, 24 maja 2015 r., stoisko Akademii Morskiej w Gdyni, fot. Tadeusz Zaleski)

 • 4

  XIV Bałtycki Festiwal Nauki, 24 - 28 maja 2017 r. (na zdjęciu: XIII BFN, Nadbałtyckie Centrum Kultury, 23 maja 2015 r., 70-lat Trójmiasta (II), fot. Tadeusz Zaleski)

 • 5

  XIV Bałtycki Festiwal Nauki, 24 - 28 maja 2017 r. (na zdjęciu: XIII BFN, Gdański Uniwersytet Medyczny, 22 maja 2015 r., Medyczny Dzień Nauki, fot. Tadeusz Zaleski)

 • 6

  XIV Bałtycki Festiwal Nauki, 24 - 28 maja 2017 r. (na zdjęciu: XIII BFN, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG, 21 maja 2015 r., Oko sprawne inaczej, fot. Tadeusz Zaleski)

 • 7

  XIV Bałtycki Festiwal Nauki, 24 - 28 maja 2017 r. (na zdjęciu: XIII BFN, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, 21 maja 2015 r., Budzik matematyczny, fot. Tadeusz Zaleski)

 • 8

  XIV Bałtycki Festiwal Nauki, 24 - 28 maja 2017 r. (na zdjęciu: XIII BFN, Europejskie Centrum Solidarności, 19 maja 2015 r., Magdalena Grzebałkowska: 1945. Wojna i pokój. Premiera książki, fot. Tadeusz Zaleski)

Za nami XIV Bałtycki Festiwal Nauki - obfitujący w mnóstwo interesujących i intrygujących wydarzeń, odbywających się na terenie Trójmiasta, Słupska Ustki, Helu, Pelplina i Borucina. BFN zaliczany jest do wiodących festiwali nauki w kraju. Impreza adresowana jest do mieszkańców naszego regionu, niezależnie od wykształcenia i wieku. Uczestnikami imprez jest m.in. młodzież, osoby dorosłe, a nawet dzieci w wieku przedszkolnym. Festiwal ma na celu przybliżenie mieszkańcom tematyki prowadzonych na Pomorzu badań naukowych, zaznajomienie z osiągnięciami nauki oraz przedstawienie ich w możliwie zrozumiałej i atrakcyjnej formie.

Tegoroczny festiwal odbył się w dniach 24-28 maja 2017 r. W ciągu pięciu dni festiwalowych zorganizowano łącznie ponad 520 imprez. W programie znalazły się m.in. konferencje i pikniki naukowe, pokazy, warsztaty, dyskusje panelowe, wykłady, prezentacje doświadczeń i eksperymentów, zwiedzanie laboratoriów, naukowe wycieczki plenerowe oraz spektakle.  

W tegorocznym festiwalu udział wzięło dziewięć uczelni wyższych oraz trzy instytuty Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.

W środę, 24 maja 2017 r. w ramach XIV BFN na AWFiS w Gdańsku uczestnicy mogli spróbować swoich sił w innowacyjnym, proekologicznym fit boxie, czyli małym, modułowym pawilonie sportowym, w którym można było wykonać trening aerobowy oraz łagodny trening siłowy, a przy okazji wyprodukować prąd i tym samym zmniejszyć swój tzw. ekologiczny ślad.

Również w środę w Gdańskim Seminarium Duchownym odbyła się konferencja naukowa pt. „Sposoby głoszenia Słowa Bożego dawniej i dziś”.

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej zorganizowało w piątek, 26 maja 2017 r. trzy wydarzenia festiwalowe, w ramach których odbyły się: w Bibliotece Diecezjalnej - wykład prof. dra hab. Marka Szulakiewicza (UMK) pt. „Religia a poszukiwania metafizyczne współczesnego człowieka”, na terenie Pelplina - gra terenowa „Śladami Biblii Gutenberga” oraz w dawnej auli seminaryjnej - premiera spektaklu „Brat naszego Boga” w wykonaniu kleryckiego zespołu teatralnego Dia logos.

W czwartek, 25 maja 2017 r. swoje mury dla zwiedzających otworzyła Akademia Marynarki Wojennej, która zorganizowała 21 wydarzeń festiwalowych. Uczestnicy mieli m.in. możliwość obejrzeć na żywo symulator mostka okrętowego, pomanewrować rzeczywistym modelem jednostki pływającej, odwiedzić symulator siłowni okrętów wojennych i symulator spawalnictwa, wziąć udział w pokazie ekologicznej energii elektrycznej, wytwarzanej m.in. za pomocą kolektorów słonecznych.

W programie znalazły się również pokazy sprzętu wojskowego i wojskowych racji żywnościowych. Odbyły się też panele dyskusyjne połączone z pokazami i prezentacjami na temat bezpiecznej szkoły. Podczas dnia XIV BFN na AMW przeprowadzono również liczne wykłady połączone z pokazami oraz interaktywnymi prezentacjami multimedialnymi. (m.in. na temat globalizacji, kompetencji międzykulturowych, komunikacji wielokulturowej, dobrych praktyk stosowanych w procesie zatrudniania osób w wieku 65+, piractwa morskiego, nawigacji w Arktyce oraz robotów w otoczeniu człowieka).

Odbyły się również pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pokaz ratownictwa życia w czasie pożaru z udziałem Państwowej Straży Pożarnej.

Akademia Morska w Gdyni swoje imprezy zaplanowała na trzy dni festiwalowe, trwające od środy do piątku, podczas których w budynkach AMG cztery wydziały (Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny, Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa) zaprezentowały ciekawe, intrygujące i ambitne podejście do naukowych idei, w ponad 50 imprezach popularnonaukowych. Uczestnicy mogli dowiedzą się m.in. o czym myślą komputery, jak zapobiegać wszelkim zanieczyszczeniom na wodzie, lądzie i w powietrzu, czym jest energia odnawialna, mieli też okazję wcielić się w rolę kapitana statku, a nawet zobaczyć wszechświat. Można było również dowiedzieć się, jak działa olbrzymi silnik wypełniający niemal cały budynek, zgłębić wiedzę na temat ludzkich zmysłów i źródeł światła, odkryć tajemnice papieru, kamieni, kryształów i chipów, czy też przekonać się, że nawet drożdżówki są zdrowe.

Akademia Pomorska w Słupsku - kolejny z organizatorów XIV BFN - zaplanował swoje imprezy festiwalowe na czwartek i piątek. Odbywały się one w poszczególnych Instytutach Akademii Pomorskiej, a dodatkowo w piątek uczelnia zorganizowała piknik naukowy w trakcie którego można było odkryć ciekawostki dotyczące kosmosu w mobilnym planetarium, obejrzeć pokazy fizyków, pojazdów mobilnych i robotów LEGO, wykonać badania profilaktyczne oraz wziąć udział w warsztatach z zakresu drukowania w formacie 3D. Spośród 89 imprez na uwagę zasługują również: spotkanie z reżyserem teatralnym Andrzejem Marią Marczewskim, podczas którego zaprezentowany został spektakl reżysera - „MEDIUM”, koncert Instytutu Muzyki oraz impreza „Balonem do ECO Świata”, realizowana we współpracy ze słupską pracownią edukacyjną „Coolturka”, podczas której uczestnicy mieli okazję zaobserwować zmiany zachodzące w powietrzu za pomocą balona meteorologicznego.

Na Uniwersytecie Gdański, który zorganizował od środy do soboty łącznie 150 imprez festiwalowych - zaprezentowały się: Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii (m.in.: pokaz świecących wirusów w żywych komórkach, degustacja niezwykłych produktów kuchni molekularnej i jadalnych mikroorganizmów, wykład w technologii 3D prezentujący trójwymiarowe struktury białek oraz gra kryminalistyczna), Wydział Historyczny (m.in.: wycieczka z przewodnikiem do Muzeum Emigracji w Gdyni, pokaz zdjęć robionych pośmiertnie wzbogacony wykładem o genezie mody na fotografie post mortem, wykład o aktorkach polskiej kinematografii połączony z wyświetlaniem fragmentów filmów z ich udziałem), Wydział Filologiczny (w programie znalazły się wykłady na temat kultury i zwyczajów poszczególnych krajów, warsztaty językowe, kaligraficzne i translatoryczne, konkurs czytelniczy i karaoke, projekcje filmowe oraz piknik naukowy), Wydział Ekonomiczny (m.in. warsztaty dla dzieci i młodzieży połączone z eksperymentem ekonomicznym oraz grą Cash Flow ucząca inwestowania), Wydział Zarządzania (m.in. wykłady na temat przedsiębiorczości oraz konkursy z zakresu wiedzy informatycznej i zagadnień poświęconych przedsiębiorczości), Wydział Biologii (m.in. zajęcia, wykłady i prezentacje o tajemnicach DNA i komórek, ginących i inwazyjnych organizmach roślinnych, zwierzętach, także wydmowych, tajemnicach układu nerwowego oraz ochronie przyrody), Wydział Chemii (m.in. makieta ekomiasteczka, doświadczenia i pokazy chemiczne z ciekłym azotem oraz suchym lodem, warsztaty z zakresu zagospodarowania marnującej się energii czy surowców wtórnych), Studium Języków Obcych (warsztaty językowe połączone z grami planszowymi i konkurami) oraz Biblioteka Główna (interesujące zajęcia, pokazujące „drogę książki” od wydawcy aż do bibliotecznej półki, pozwalające zaprojektować własną okładkę i zwiedzić jedną z najnowocześniejszych bibliotek uniwersyteckich w Polsce). Wydział Oceanografii i Geografii zorganizował na terenie Kampusu UG w Oliwie warsztaty terenowe i laboratoryjne pt. „Geo-marsz w poszukiwaniu czystej wody”, z kolei w gmachu w Instytutu Oceanografii w Gdyni odbył się piknik naukowy z wydarzeniami z zakresu biologii, ekologii, geologii, fizyki i chemii morza, ochrony środowiska morskiego, zagospodarowania przestrzennego i biochemii morskiej. W fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Krzysztofa Skóry zorganizowano piknik naukowy poświęcony tematyce ochrony zwierząt Morza Bałtyckiego, ponadto od środy do piątku na terenie Stacji Limnologicznej UG w Borucinie odbywały się wykłady oraz warsztaty terenowe i laboratoryjne pt. „Młodzi Badacze ratują jeziora”.

Politechnika Gdańska, z myślą o uczestnikach tegorocznego Bałtyckiego Festiwalu Nauki przygotowała od środy do niedzieli niemal 200 różnych propozycji dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Znalazły się wśród nich warsztaty i pokazy laboratoryjne, prezentacje multimedialne, wycieczki, pikniki naukowe, wykłady, a nawet dyskusje, wszystkie w przystępnej dla odbiorców formie. Uczestnicy otrzymali do wyboru zajęcia z 24 dyscyplin naukowych, od architektury, poprzez nauki przyrodnicze i matematyczne, aż po biocybernetykę! Każdy, kto odwiedził Politechnikę Gdańską podczas festiwalu mógł liczyć na niepowtarzalne wrażenia, nie tylko te naukowe. Goście Politechniki Gdańskiej mogli zgłębić tajniki nauk przyrodniczych, informatyki, elektrotechniki, czy ekonomii, zwiedzić Kampus uczelni na hulajnodze i spróbować wydostać się z Escape Roomu. Podczas Politechnicznego Pikniku Nauki o Ziemi „GEOsfera” każdy mógł poznać metodę płukania złota, znaną z filmów i powieści o Dzikim Zachodzie. Naukowcy z Wydziału Chemicznego zaprosili do zabawy kolorowym śniegiem w środku wiosny, zorganizowany został również konkurs strzelecki bez użycia amunicji, a maklerzy giełdy papierów wartościowych przedstawili ABC początkującego inwestora. W Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość odbyły się z kolei warsztaty z fraktalami, kostkami Rubika i japońskimi liczydłami – sorobanami. W sobotę zorganizowany został tzw. „ogródek matematyczny” – czyli piknik połączony z zadaniami rozwijającymi wyobraźnię geometryczno-przestrzenną oraz przystanek „Planszówki”, czyli stanowiska z grami dla dzieci w różnym przedziale wiekowym. Imprezą zwieńczającą XIV BFN na PG był niedzielny turniej robotów pn. „Roboxy”.

W ramach XIV BFN w sobotę, 27 maja 2017 r. na Placu Przyjaciół Sopotu odbył się również X Sopocki Dzień Nauki. W imprezie udział wzięły: Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku - Oddział w Sopocie, Sopockie Towarzystwo Naukowe a także Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Trzeci z Instytutów PAN - Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku zorganizuje w ramach imprez towarzyszących XIV Bałtyckiemu Festiwalu Nauki „Letnie Spotkania z Nauką” i „Oranżerię Naukową dla Dzieci”. Oba wydarzenia to cykl 18 imprez, które już od 15 lat odbywają się w każdy sobotni wieczór lipca i sierpnia na leśnej polanie w Ośrodku Pracy Twórczej IBW PAN w Czarlinie-Skoczkowie.

Tegoroczny Bałtycki Festiwal Nauki cieszył się jak zwykle olbrzymim zainteresowaniem uczestników, a różnorodność i mnogość zorganizowanych imprez po raz kolejny potwierdziły, że uczelnie oraz pozostali organizatorzy traktują niniejszą imprezę jako niezwykle ważny element promocji edukacji i popularyzacji nauki w regionie.

Relacja zdjęciowa z festiwalu dostępna jest w zakładce „Galeria”.

Patroni i sponsorzy 

 

Patroni Partnerzy i sponsorzy Patroni medialni Patronat mediów akademickich

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

POLITYKA COOKIES

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.festiwal.gda.pl.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.festiwal.gda.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska (http://wszystkoociasteczkach.pl/).